Onze kredieten

AUTEURSRECHTEN

Conform de Belgische wet op Intellectuele Eigendom en, in een breder kader, de internationale akkoorden over de richtlijnen wat betreft de bescherming van het auteursrecht, is de reproductie van de gegevens, de presentatie of de organisatie van dit platform voor giften, alsook de volledige of partiële verkoop, distribuering, uitzending, verspreiding, aanpassing, wijziging, of communicatie van deze elementen, verboden voor elk gebruik dat niet voor privé doeleinden bestemd is.

Dit platform voor giften werd ontwikkeld door i-Raiser.

De werking ervan is gebaseerd op de Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).