Wettelijke bepalingen

UITGEVER

Dit platform voor giften is door de Brailleliga vzw uitgegeven
Engelandstraat 57 - 1060 Brussel - België
Tel. 02 533 32 11
Fax. 02 537 64 26
E-mail: info@braille.be

De directeur van de publicatie is Michel Magis.

BELGISCHE WETGEVING OP HET RECHT OP TOEGANG TOT HET ELEKTRONISCH GEGEVENSBESTAND

De Brailleliga respecteert nauwgezet de anonimiteit van haar schenkers. Zij maakt uw gegevens aan geen enkele andere organisatie of persoon bekend. Zij respecteert uw privacy overeenkomstig de wet van 08/12/1992. Op uw eenvoudig verzoek kan u uw gegevens uit ons bestand raadplegen en verbeteren.

Om dit recht te laten gelden, contacteer:

Brailleliga vzw
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel: 02/533 32 11
E-mail : info@braille.be

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID Hoewel wij alle mogelijke inspanningen leveren om op deze website betrouwbare informatie te plaatsen, kan de Brailleliga niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten, nalatigheden of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

De Brailleliga verschaft de inhoud van deze website op eigen risico van de bezoekers ervan. Anderzijds bevat deze website hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar ander informatiebronnen welke buiten de controle van de Brailleliga vallen.

HOSTING

De hosting van deze website gebeurt door Runiso 167 avenue de Bretagne, 59000 Lille - France
Tél : +33 (0)3 62 13 83 83